De brancheorganisatie voor producenten en importeurs van consumenten elektronica

FIAR is hét kenniscentrum voor importeurs van audio, imaging en tv. We informeren deelnemers over actuele en relevante ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving, markttrends en producenten- verantwoordelijkheid. Ook behartigt FIAR de belangen van producenten/importeurs. Dit alles om de branche te ondersteunen.

lees meer

Nieuws

Agenda

Foto van de maand

Juli 2024 Wanneer je bootcamp meer beats heeft dan je playlist! Fotograaf Hilbert Krane

Juli 2024 Wanneer je bootcamp meer beats heeft dan je playlist! Fotograaf Hilbert Krane

Juni 2024 Stoel, camera, actie: het zomerseizoen is geopend! Fotograaf Hilbert Krane

Juni 2024 Stoel, camera, actie: het zomerseizoen is geopend! Fotograaf Hilbert Krane

Mei 2024 Oud Voor Nieuw Of Jong Voor Oud? Fotograaf Hilbert Krane

Mei 2024 Oud Voor Nieuw Of Jong Voor Oud? Fotograaf Hilbert Krane

April 2024 Een parel in de kringloopcontainer op de milieustraat. Fotograaf Hilbert Krane

April 2024 Een parel in de kringloopcontainer op de milieustraat. Fotograaf Hilbert Krane

Maart 2024 Vanuit alle hoeken bekeken: een ode aan veranderende perspectieven. Fotograaf Hilbert Krane

Maart 2024 Vanuit alle hoeken bekeken: een ode aan veranderende perspectieven. Fotograaf Hilbert Krane

Februari 2024 Liefde is als televisie: soms verrassend, altijd boeiend! Fotograaf Hilbert Krane

Februari 2024 Liefde is als televisie: soms verrassend, altijd boeiend! Fotograaf Hilbert Krane

Januari 2024 Wanneer de zakenwereld het spel verandert, sportnieuws als strategie in de vergaderzaal. Fotograaf Hilbert Krane

Januari 2024 Wanneer de zakenwereld het spel verandert: sportnieuws als strategie in de vergaderzaal. Fotograaf Hilbert Krane

December 2023 Een nacht vol keuzes in het koptelefoonparadijs. Fotograaf Hilbert Krane

December 2023 Een nacht vol keuzes in het koptelefoonparadijs. Fotograaf Hilbert Krane

November 2023: Natuurlijke nieuwsgierigheid door het oog van een lens. Fotograaf Hilbert Krane

November 2023: Natuurlijke nieuwsgierigheid door het oog van een lens. Fotograaf Hilbert Krane

Oktober 2023: Het speelterrein van de professor die verborgen deeltjes zoekt. Fotograaf: Hilbert Krane  

Oktober 2023: Het speelterrein van de professor die verborgen deeltjes zoekt. Fotograaf: Hilbert Krane  

September 2023: Levensecht avontuur met een TV die indruk maakt. Fotograaf: Hilbert Krane

September 2023: Levensecht avontuur met een TV die indruk maakt. Fotograaf: Hilbert Krane

Juli/Augustus 2023 Geniet Van De Vakantie En Pas Op Met Je Apparatuur. Fotograaf Hilbert Krane

Juli/Augustus 2023 Geniet van de vakantie en pas op met je apparatuur. Fotograaf Hilbert Krane

Juni 2023: Stoere vaders die modder happen, ook dat ontgaat de GoPro niet. Fotograaf: Hilbert Krane

Juni 2023: Stoere vaders die modder happen, ook dat ontgaat de GoPro niet. Fotograaf: Hilbert Krane

Mei 2023: Een rustig ontspanmomentje in bad met een muziekje erbij, zit er ook op Moederdag niet in. Fotograaf: Hilbert Krane

Mei 2023: Een rustig ontspanmomentje in bad met een muziekje erbij, zit er ook op Moederdag niet in. Fotograaf: Hilbert Krane

April 2023: Opgeruimd het voorjaar in. Fotograaf: Hilbert Krane

April 2023: Opgeruimd het voorjaar in. Fotograaf: Hilbert Krane

Maart 2023: Polaroid photoshopping. Fotograaf: Hilbert Krane

Maart 2023: Polaroid photoshopping. Fotograaf: Hilbert Krane

Februari 2023: Winterse Knusheid. Fotograaf: Hilbert Krane

Februari 2023: Winterse Knusheid. Fotograaf: Hilbert Krane

Goede Voornemens Januari 2023

Januari 2023: Goede voornemens die nooit werkelijkheid worden? Dat gebeurt ons niet! Fotograaf: Hilbert Krane

December 2022: Juichen voor de nieuwe TV! Of toch voor het doelpunt? Fotograaf Hilbert Krane

December 2022: Juichen voor de nieuwe TV! Of toch voor het doelpunt? Fotograaf Hilbert Krane

Fiar Foto Van De Maand November 2022

November 2022: Jaagt de consument ook dit jaar weer op koopjes met Black Friday, of gaat die hoop in rook op? Fotograaf Hilbert Krane

Oktober 2022: Re-use before recycling: out of the box. Fotograaf Hilbert Krane.

Oktober 2022: Re-use before recycling: out of the box. Fotograaf Hilbert Krane.

Fiar Foto Van De Maand September 2022

September 2022: Terug naar school en werk. Noise cancelling aan en gaan! Fotograaf: Hilbert Krane

Fiar Foto Van De Maand Juli 2022

Juli/Augustus 2022: De zon schijnt! Dé tijd voor vakantiekiekjes en – filmpjes. Fotograaf: Hilbert Krane

FIAR achter de schermen

De afgelopen periode heeft FIAR zich samen met Stichting OPEN bezig gehouden met de ontwikkeling van een eigen Wecycle-campagne. Het doel? De inzameling van afgedankte TV’s bij aankoop van een nieuwe stimuleren. De campagne loopt de hele sportzomer van 2024 en zal online, via krantenadvertenties en Tv-reclames te zien zijn.

26 mei 2024

Tijdens het Nationaal Recycling Congres op 7 maart 2024 werden de uitdagingen en kansen binnen de recycleketen besproken. Er werd gepleit voor actuele data rond de recycling van kritieke grondstoffen en erkend dat financiële prikkels zoals beprijzing effectief zijn. Discussies focusten op het stimuleren van secundaire grondstoffen door maatregelen zoals het verlagen van energietarieven voor recycling, het belasten van primaire grondstoffen, en het belonen van de inzet van secundaire materialen. Het congres benadrukte het belang van Europese samenwerking en uniforme regelgeving om een gelijk speelveld te creëren en de import van laagwaardige producten te beperken.

7 maart 2024

Op 7 februari 2024 nam FIAR deel aan een bijeenkomst over het verminderen van de wegwerpmaatschappij, georganiseerd door de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. De discussie richtte zich op het bevorderen van duurzamere producentenverantwoordelijkheid, het verbeteren van productieketens en het verminderen van de verkoop van wegwerpartikelen. Tijdens de bijeenkomst benadrukte FIAR onder andere dat het herinvoeren van een zichtbare verwijderingsbijdrage een effectieve oplossing zou kunnen zijn voor de financiering van projecten.

7 februari 2024

Staatssecretaris Heijnen stuurde op 16 oktober een brief aan de Tweede Kamer over haar plannen voor de doorontwikkeling van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. FIAR nam deel aan het overleg om een reactie te formuleren op deze brief namens alle producentenorganisaties. Het antwoord bevat o.a. de roep om niet alleen de producenten verantwoordelijk te stellen, maar ook andere actoren in de keten van inzameling en verwerking hierin mee te nemen. Ook protesteren wij tegen de suggestie om producenten financieel verantwoordelijk te maken voor e-waste in het restafval. Aansluitend bezochten wij een verwerker van harde plastics.

22 november 2023

FIAR schoof op uitnodiging van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) aan bij de bijeenkomst: Empowering consumers for the green and digital transition. Hierin stonden de thema’s digitalisering en duurzaamheid centraal, omdat de Europese Unie bezig is met de voorbereiding van de positie van de consument in 2030. Tijdens de bijeenkomst werd aangedrongen op meer harmonisatie (en dus minder open-eind garantieregelingen) en minder regelgeving, als er niet op gehandhaafd kan worden.

16 november 2023

Tijdens een tweede bijeenkomst over de gebruiksduurtabel van Techniek Nederland werden de vervolgstappen besproken: moet de gebruiksduurtabel weg en laten we individuele producenten aangeven hoe lang een product gemiddeld meegaat? Óf moet de gebruiksduurtabel herzien worden? De overleggroep kwam tot de conclusie dat het beter is om de gebruiksduurtabel te herzien en in ieder geval een indicatie van gebruiksduur door te geven aan retailers. Dat laat overigens onverlet dat de producent dat altijd mag doen voor zijn productenpalet. Deze bespreking wordt binnenkort vervolgd.

14 november 2023

De leden van de FIAR Duurzaam werkgroep hebben overleg gevoerd over actuele zaken op weg naar een circulaire economie. Tijdens deze bijeenkomst stond verlenging van de gebruiksduur prominent op de agenda. Ook het recht op reparatie en de eventuele deelname van FIAR in de expertgroep van het ReparateursRegister werd besproken.

18 oktober 2023

In de eerste bijeenkomst van de werkgroep FIAR Duurzaam bespraken aangesloten deelnemers de stand van zaken in het onderwerp Bevordering Reparatie, o.a. door te onderzoeken of er ook andere EU-landen afwijkende regelingen kennen. Ook werd uitvoerig gesproken over het reparateurslandschap en hoe deelnemende bedrijven denken over het Reparateursregister. Daarnaast blijft Gebruiksduur ook een onderwerp van overleg. Meepraten? Deelnemers kunnen zich aanmelden via fiar@fiar.nl

23 juni 2023

FIAR nam deel aan het overleg tussen VNO-NCW en MKB-Nederland over consumentenzaken. Binnen deze Expertcommissie Consumenten Vraagstukken staat het onderwerp ‘Bevordering Reparatie’, zoals Recht op Reparatie nu genoemd wordt, hoog op de agenda. In de besprekingen blijkt dat er nogal wat standpunten en meningen zijn in Nederland, maar ook in EU-omgeving. FIAR zal haar standpunt onder de aandacht brengen van aanverwante branches in de verwachting samen op te trekken in de lobby.

22 juni 2023

Wij namen deel aan de workshop Gebruiksduurtabel die door Techniek Nederland werd georganiseerd. Er ontstond een levendige discussie over het nut en de noodzaak ervan, en over een mogelijke update van de bekende Techniek Nederland lijst. Ook hindernissen werden besproken.
Tenslotte werd gesproken over de financiële gevolgen van lange of korte gebruiksduren.

12 juni 2023

We brachten een bezoek aan Regionaal Sorteer Centrum Meerlanden. Op deze locatie wordt geëxperimenteerd met het sorteren van afgedankte elektrische en elektronische apparaten met het oog op hogere recyclingopbrengsten, maar ook op de mogelijkheid om apparaten te refurbishen. FIAR zal voor deelnemers op 26 september een rondleiding bij Road2Work in Ede organiseren. Ook hier worden dergelijke pilots uitgevoerd.

30 mei 2023

In mei namen wij deel aan de drie daagse conferentie GOING GREEN; een interessante reeks presentaties over ontwerp, recycling en reparatie van elektrische en elektronische apparaten. Deze kennis kan worden ingezet in de ontwikkelingen die onze industrie doormaken. Informatie die direct bruikbaar is voor de transitie naar een Circulaire Economie is daarbij uiteraard het meest bruikbaar.

11 mei 2023

Hoe doet Nederland het internationaal met het recyclen van verpakkingen? En hoe doen we het ten opzichte van België? Wat kunnen we van elkaar leren en waar kunnen we elkaar mogelijk versterken? Tijdens een inspirerende talkshow bij het Spring Event van het Afvalfonds Verpakkingen werd daar dieper op ingegaan. FIAR was erbij.

20 april 2023

FIAR nam deel aan de expertbijeenkomst die de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur organiseerde over het tegengaan van wegwerptendensen. Want laagwaardige consumentenelektronica vraagt behalve om andere verdienmodellen voor bedrijven ook om ander gedrag van de consument. Twee grote uitdagingen!

11 april 2023

Bij het jaarlijkse Gemeentelijk Grondstoffencongres luisteren we vandaag naar Marieke Spijkerboer, directeur van de directie Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ze vertelt over de belangrijkste onderdelen van het Nationaal Programma Circulaire Economie (NPCE) voor gemeenten.

30 maart 2023

Word nu ook deelnemer

Bent u producent of importeur van consumentenelektronica? Ontvang dan regelmatig een bericht vol kennis en inspiratie, met actuele thema’s, nieuws en aankomende bijeenkomsten.

deelnemer worden