FIAR: zorgt dat deelnemers altijd op de hoogte zijn.

Of het nu gaat over wet- en regelgeving, de circulaire economie of markttrends, FIAR zorgt ervoor dat haar deelnemers altijd op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen. Dat gebeurt zowel online als tijdens bijeenkomsten.

Thema’s

Circulaire Economie Fiar

Circulaire economie

De circulaire economie is een lonkend ideaal. Geen grondstoffen erin, geen afval eruit! Dat legt de basis voor een duurzame samenleving. Het ideaal motiveert alle betrokken partijen, van producent via consument tot recyclingindustrie, om een bijdrage te leveren. De Europese Commissie en de Nederlandse overheid hebben de circulaire economie als richtpunt gekozen in de discussie over duurzaam gebruik van grondstoffen en de daaruit vervaardigde producten.

lees meer
Wet En Regelgeving Bruingoed

Wet- en regelgeving

De ontwikkelingen op gebied van de circulaire economie brengen geregeld nieuwe wet-en regelgeving voort. Daarnaast hebben producent-importeurs te maken met Europese, danwel Nederlandse wetgeving waaraan zij zich moeten houden. FIAR komt op voor de belangen van producenten van audio, imaging en tv door actief lobby te voeren. Daarnaast zorgt FIAR ervoor dat deelnemers tijdig geïnformeerd worden wanneer een nieuwe wet invloed zal hebben op de bedrijfsvoering.

lees meer
Trends & Ontwikkelingen Fiar Bruingoed

Markttrends

Muziek, beeld en video worden op steeds meer verschillende manieren geconsumeerd. FIAR laat jaarlijks uitgebreid onderzoek doen naar de markttrends en bekijkt hoe grote en kleine nationale en internationale gebeurtenissen invloed hebben op de cijfers. Deelnemers krijgen volledig toegang tot de onderzoeken.

lees meer

Word nu ook deelnemer

Bent u producent of importeur van consumentenelektronica? Ontvang dan regelmatig een bericht vol kennis en inspiratie, met actuele thema’s, nieuws en aankomende bijeenkomsten.

deelnemer worden