Geschiedenis

FIAR kent een rijke geschiedenis. In de loop der jaren is er veel veranderd, maar niet alles. Want FIAR komt nog altijd op voor de belangen van producenten en importeurs van audio, imaging en tv.

1934 Oprichting Vereniging FIAR CE

De eerste vergaderingen van een aantal “radiohandelaren” vinden plaats in 1929 en op 1 februari 1934 wordt Vereniging FIAR CE opgericht. FIAR staat voor Vereniging van Fabrikanten, Importeurs en Agenten op Radiogebied.

De eerste ledenlijst vermeldt de volgende leden: Transformer Works, General Electric, van Santen & Co, Ridderhof & van Dijk, Lehner’s Handelsbedrijf, A. Ludert, T.B. Hooghoudt, Amroh, Hoffmann’s Radio, A.M. Hardenberg, De Groot & Roos, Nijkerks Radio, Commercieel Electrotechnisch Bureau, H.R. Smith, Ingenieursbureau Connector, Eric Schaper’s Radio, Nederlandse Radio Werken, Invincible Radio, NV Frelat, NV ARIM.

De contributie bedraagt 25 gulden.

1950 FIRATO

Stichting FIRATO is een idee van Henk Kazemier en de organisatie is in handen van FIAR CE. De FIRATO was een tweejaarlijkse tentoonstelling, voornamelijk gericht op audio- en videoapparatuur. Een bekende primeur was de introductie van de kleurentelevisie in 1967. Andere primeurs op de FIRATO waren de compact cassette, compact disc, Teletekst en de nimmer succesvolle quadrafonie.

FIRATO vindt sinds 1950 plaats in Bellevue, maar in 1963 wordt de 13de editie voor het eerst in de nieuwe RAI gehouden: 150 standhouders trekken op 32.000 m2 141.000 bezoekers, de entree bedraagt 2 gulden. Deze editie is voor het eerst nadrukkelijk op de consument gericht.

Trends aan het begin van de zestiger jaren: meer transistoren, stereofonie, TV met zenderzoeksysteem, opkomst Japanse merken, nog geen kleurentelevisies, veiligheidsglas voor de beeldbuis verdwenen, heropleving van de radio, grote belangstelling voor de “lintrecorder” (bandrecorder). Plannen voor centrale antennesystemen krijgen vorm. Het tweede televisienet komt er aan en tijdens de FIRATO vinden de eerste uitzendingen op dit net live plaats vanuit een studio op de tentoonstelling.

In 1996 werd de laatste FIRATO georganiseerd.

1970 FIAREX

In 1970 vindt de vierde FIAREX plaats, georganiseerd door Stichting FIRATO. FIAREX is de professionele variant van de FIRATO: 110 deelnemers met producten uit 14 landen. Vooral regel- en testapparatuur, antennesystemen, televisiecamera’s. Er is de introductie van de eerste draagbare videocamerarecorder (AKAI) en de introductie van films op een grammofoonplaat (Telefunken). Philips kondigt de videocassette aan.

1998 FIAR richt Stichting Bruingoed op

Op 1 juni 1998 werd in Nederland het ‘Besluit verwijdering wit- en bruingoed’ van kracht. Met het besluit werden producenten en importeurs verplicht tot het inzamelen en verwerken van afgedankte elektrische en elektronische apparaten. Onder bruingoed wordt verstaan audio en visuele media voor consumenten. Het besluit heeft daarmee direct grote invloed op de activiteiten van de leden van de vereniging. FIAR CE richt ter uitvoering van de verplichtingen Stichting Bruingoed op, waarin behalve de leden van de vereniging ook niet-aangesloten producenten en importeurs deelnemen: de hele sector is aangesloten.

Stichting Bruingoed heeft op haar beurt, samen met Stichting Witgoed (opgericht door de Vereniging van Leveranciers van Huishoudelijke Apparaten in Nederland – VLEHAN) de Stichting Verwijdering Metalelektro Producten (NVMP) opgericht. NVMP voert onder de handelsnaam Wecycle en in opdracht van de producenten en importeurs de feitelijke verwijdering (inzameling en verwerking) van afgedankte apparaten uit. Al snel worden voor andere productgroepen ook productstichtingen opgericht die zich aansluiten bij Wecycle, waardoor een dekkend systeem van producentenverantwoordelijkheid ontstaat: het eerste in de wereld.

2004 15de LUSTRUM

In 2004 vierde de FIAR CE haar 75 jarig bestaan met een groots feest in het Rijksmuseum. Werken van grote “visual” artiesten avant la lettre als zoals Rembrandt en Steen omringden een groot aantal leden tijdens het jubileumdiner.

2019 Stichting FIAR CE

In 2019 gaan Stichting Bruingoed en Vereniging FIAR CE samen en de nieuwe naam wordt Stichting FIAR CE.

2021 FIAR richt zich uitsluitend op belangen van deelnemers

Vanaf 1 maart 2021 geeft Stichting OPEN namens álle producenten van elektrische en elektronische apparaten invulling aan de wettelijke producentenverantwoordelijkheid voor e-waste. In het bestuur van Stichting OPEN worden de producenten en importeurs van A/V vertegenwoordigd en blijft er ruggespraak met de leden van FIAR CE. Deze afstemming is belangrijk voor de initiatieven die Stichting OPEN neemt over de inzameling en verwerking van afgedankte A/V-apparatuur, de kosten en opbrengsten en daarmee het tarief per kilo.

FIAR richt zich nu uitsluitend op belangenbehartiging van deelnemers in de audio en visuele keten. Daarbij treedt de stichting op als belangenbehartiger van producent-importeurs van audio, imaging en tv in lobbytrajecten. Daarnaast zorgt FIAR dat deelnemers geïnformeerd worden over relevante wet- en regelgeving, duurzaamheidsontwikkelingen en markttrends.

Word nu ook deelnemer

Bent u producent of importeur van consumentenelektronica? Ontvang dan regelmatig een bericht vol kennis en inspiratie, met actuele thema’s, nieuws en aankomende bijeenkomsten.

deelnemer worden