Wettelijke wijzigingen omtrent verpakkingen

Onlangs heeft het Afvalfonds Verpakkingen een bericht verstuurd naar alle producenten in Nederland. Daarin informeren zij over een aantal wettelijke wijzigingen die vanaf 1 januari 2023 ingaan en die betrekking hebben op verpakkingen, de aangifte en verpakkingenadministratie. In dit artikel legt FIAR kort uit wat er verandert en welke gevolgen dit heeft.

Wetswijziging verpakkingen

De SUP-richtlijn

De eerste wettelijke wijziging gaat over het van kracht worden van de SUP-richtlijn. Deze richt zich op kant-en-klare voedselverpakkingen gemaakt van plastic en op plastic producten die bij voedsel betrokken zijn (zoals rietjes, messen, voren en lepels). Aangezien de producten van consumentenelektronica niet te maken hebben met voedsel, heeft deze SUP-richtlijn verder geen gevolgen voor onze branche.

Gewijzigde definitie producent en importeur

In de oude wetgeving was de OEM (een bedrijf dat produceert voor een ander merk, ofwel de original equipment manufacturer) verantwoordelijk voor het rapporteren van de hoeveelheid door hem aan het product toegevoegde verpakking. Ook was de OEM verantwoordelijk voor het betalen van de verpakkingsbijdrage op basis van de relevante tarieven.

In de nieuwe wet is het de eigenaar van het private label die zelf verantwoordelijk is voor zowel de rapportage als de betaling van de verpakkingsbijdrage.

Enkel wanneer uw bedrijf eigenaar is van private labels kan deze wetswijziging (financiële) consequenties hebben.

Administratie

De bovenstaande wijzigingen zijn van invloed op de administratie die u voert met betrekking tot verpakkingen. Wanneer uw bedrijf geen SUP-leverancier is en ook geen private-label eigenaar, verandert er dus niets in uw administratie.

Het merendeel van de producenten van consumer elekctronics in Nederland zijn geen private-label eigenaar of SUP-leverancier. U hoeft zich daarom geen zorgen te maken. Voor meer informatie, ook in het Engels ondertiteld, ziet u de informatiesessie van het Afvalfonds Verpakkingen.

Stijgende tarieven

Tot slot worden de verpakkingskosten overwegend duurder door stijgende inzamelingstarieven. Het tarief voor papier en karton halveert naar iets meer dan 1 cent per kilo. Voor kunststof verpakkingen geldt dat het tarief stijgt van 70 cent naar 105 cent per kilo. Kijk voor het meest actuele overzicht op de website van het Afvalfonds Verpakkingen.

Word nu ook deelnemer

Bent u producent of importeur van consumentenelektronica? Ontvang dan regelmatig een bericht vol kennis en inspiratie, met actuele thema’s, nieuws en aankomende bijeenkomsten.

deelnemer worden