FIAR stelt onderzoeksbudget beschikbaar voor scan FDP-schermen

Een van de doelstellingen van FIAR is het faciliteren van de overgang naar een circulaire economie binnen de branche van consumentenelektronica. Om daaraan bij te dragen heeft FIAR tijdens het FIAR Congres 2023 een cheque van € 125.000 aan Stichting OPEN ter beschikking gesteld om onderzoek te doen naar een scanapplicatie die Flat Panel Display (FDP) schermen kan identificeren en classificeren in LED/non-LED. Met deze applicatie wordt het mogelijk om kwikhoudend en niet kwikhoudend van elkaar te scheiden, waardoor de milieubelasting in de verwerking drastisch kan worden verminderd.

Fiar Event Pulchri Studio 9 Min
Overhandiging van de cheque ter waarde van € 125.000 tijdens het FIAR congres. Van links naar rechts: Steven van Eijck (voorzitter Stichting OPEN), Frank Rozenberg (voorzitter FIAR) en Jan Peter Balkenende (voorzitter van de Raad van Advies van Stichting OPEN).

Belang van de FDP scanapplicatie

FPD-schermen (LED en LCD) worden gebruikt in televisies en monitoren. Bij LCD-schermen gaat het om kwikhoudend materiaal en dat vraagt een speciale verwerking. In de huidige situatie krijgen ook de LED-schermen deze behandeling, omdat er visueel niet eenduidig onderscheid kan worden gemaakt tussen LED of LCD. Met de te ontwikkelen scanapplicatie kan dat onderscheid wel gegarandeerd worden en kan de LED-stroom in een beduidend sneller proces worden verwerkt. De behoefte voor een dergelijke toepassing wordt internationaal herkend en kan als internationaal icoon-project dienen. Naast operationele kostenvoordelen van een gescheiden verwerking van FDP-schermen, die dankzij de applicatie gerealiseerd kan worden, creëert de applicatie ook de infrastructuur voor een productdatabase waarin informatie kan worden opgeslagen over product samenstelling (o.a. Critical Raw Materials) en mogelijk hergebruik van onderdelen. Dit biedt een strategisch voordeel om meer waarde te halen uit oude elektronische apparaten. Dit sluit direct aan bij de behoefte zoals geformuleerd in de Nationale Grondstoffenstrategie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Kortom, het belang van dit onderzoek is groot in de transitie naar een circulaire economie.

FIAR stelt onderzoeksbudget beschikbaar voor scan FDP-schermen

In dit bijzondere initiatief zullen FIAR, Stichting OPEN en TNO hun expertise samenvoegen. Als opdrachtgever en financier heeft FIAR de wens uitgesproken om actief invulling te geven aan de transitie naar een circulaire economie binnen de consumentenelektronicabranche. Stichting OPEN heeft deze visie omarmd, de details van het project uitgewerkt en de onderzoeksopdracht daarmee vormgegeven om ervoor te zorgen dat het onderzoek daadwerkelijk een verschil gaat maken. TNO zal, met haar expertise en ervaring in innovatief onderzoek, de verantwoordelijkheid op zich nemen om het onderzoek uit te voeren.

FIAR-voorzitter Frank Rozenberg is verheugd met de samenwerking: “Ik ben blij dat we als FIAR op een concrete en praktische wijze kunnen bijdragen aan het verlagen van de milieubelasting van consumentenelektronica. Met goede samenwerking kunnen we veel voor elkaar kunnen krijgen, zoals deze samenwerking tussen TNO, Stichting OPEN en FIAR laat zien. We kijken echt uit naar het resultaat van het onderzoek dat in het eerste kwartaal 2024 beschikbaar moet komen.”

Word nu ook deelnemer

Ontvang regelmatig een bericht vol kennis en inspiratie, met actuele thema’s, nieuws en aankomende bijeenkomsten.

deelnemer worden