Nieuwe tarieven thuiskopieheffing dalen niet hard genoeg

Op 18 november zijn de nieuwe tarieven voor de thuiskopieheffing gepubliceerd. Een groep van brancheorganisaties samengesteld uit NLDigital, STOBI, NLconnect en FIAR CE is het niet eens met dit besluit. Dit omdat de wijze waarop deze tarieven tot stand komen verre van transparant is. De meeste tarieven dalen slechts licht en opvallend genoeg stijgt een enkel tarief zelfs, zonder duidelijke onderbouwing. De vertegenwoordigers van de betalingsplichtigen hebben daarom tegen dit voorstel gestemd.

Consumenten maken als gevolg van technologische ontwikkelingen steeds meer gebruik van betaalde streamingdiensten. Het kopiëren van auteurs- en nabuurrechtelijke beschermde content is hierdoor sterk afgenomen. Desondanks blijft de totale thuiskopieheffing al jaren op hetzelfde hoge niveau van circa € 40 mln. per jaar. Geld dat door de Nederlandse consument wordt opgebracht. Hiermee gaat de nieuwe thuiskopieheffing totaal voorbij aan de nieuwe – betaalde – distributievormen die in de plaats zijn gekomen van de CD, DVD en MP3-bestanden.

De groep brancheorganisaties van betalingsplichtigen pleiten daarom al jaren voor een herziening van de tarieven en de wijze waarop deze tot stand komen. Hierin dient op basis van onafhankelijk onderzoek te worden bepaald wat de werkelijke schade is die rechthebbenden nog lijden. De hoge tarieven, die door de consument worden opgebracht, doen daarnaast geen recht aan de verdwijnende schade voor rechthebbenden van voor thuisgebruik gemaakte kopieën.

In lijn met dit pleidooi heeft het Gerechtshof Den Haag eerder dit jaar geoordeeld dat ‘offline streaming copies’ inderdaad geen thuiskopie zijn. Er behoeft dus over offline kopieën binnen streamingdiensten als Netflix of Spotify geen thuiskopieheffing te worden betaald. De heffing moet een vergoeding zijn voor geleden schade door het maken van thuiskopieën. Doordat het gebruik van streamingdiensten nog steeds toeneemt, neemt die schade juist af. De thuiskopieheffing loopt daarom steeds verder uit de pas met de technische en economische realiteit. De tarieven moeten fors dalen – in ieder geval meer dan zoals nu door de SONT voorzitter vastgesteld.

Over de SONT

Binnen de Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoeding (SONT) onderhandelen vertegenwoordigers van rechthebbenden als artiesten, schrijvers en producenten met vertegenwoordigers van fabrikanten en distributeurs van elektrische apparaten met opslagcapaciteit (NLDigital, NLconnect, FIAR CE, STOBI) over de hoogte van de thuiskopietarieven en over welke voorwerpen een vergoeding verschuldigd is. Wanneer beide groepen belanghebbenden het niet eens zijn beslist de voorzitter.

Als onafhankelijke brancheorganisatie houdt FIAR u graag op de hoogte van alles dat er speelt binnen de branche van audio, imaging en tv. Word deelnemer van FIAR en mis niets.

Word nu ook deelnemer

Bent u producent of importeur van consumentenelektronica? Ontvang dan regelmatig een bericht vol kennis en inspiratie, met actuele thema’s, nieuws en aankomende bijeenkomsten.

deelnemer worden