Kilometerregistratie werkgevers leidt tot veel Kamervragen

De Tweede Kamer heeft opnieuw veel vragen aan het kabinet gesteld over het plan om per 1 januari 2023 alle werkgevers met meer dan 100 man personeel te verplichten alle woon-werk en zakelijke kilometers te registreren. Dat meldt MKB Nederland. ‘Het is goed dat de Tweede Kamer hierop doorvraagt, want er leeft veel onduidelijkheid over deze regeling, die met rasse schreden op ondernemers af komt’, aldus MKB-Nederland en VNO-NCW.

Avondspits, verkeer, auto's, kilometerregistratie, werkgevers
De Tweede Kamer heeft nog veel vragen bij het plan om per 1 januari 2023 de kilometerregistratie in te voeren voor grote bedrijven

‘Uitvoering nieuwe beleid nog niet mogelijk’

Uit gesprekken met leden van MKB-Nederland en VNO-NCW is komen vast te staan dat uitvoering van de nieuwe plannen in de praktijk nu nog niet mogelijk is. Ondernemingen moeten nu eigenlijk al hun medewerkers instrueren over hoe zij hun reiskilometers voortaan moeten gaan bijhouden, om als bedrijf per 1 januari 2023 aan de registratieplicht te kunnen voldoen. Maar de regeling zelf is nog steeds niet officieel vastgesteld. Softwareleveranciers hebben daardoor nog geen helder beeld bij de eisen waaraan de administratieve systemen moeten voldoen. Hierdoor kunnen werkgevers op hun beurt nog geen duidelijk intern beleid introduceren zonder het risico te lopen dat het straks allemaal anders moet. ‘Meerdere fracties wijzen gelukkig op dit probleem in hun vragen aan het ministerie’, aldus de ondernemersorganisaties. ‘Het is een typische catch-22 situatie en hier moet snel helderheid over komen.’

Kosten van de regeling

Verschillende Kamerfracties geven in de Kamervragen ook aan meer grip te willen op de impact van de maatregel op het bedrijfsleven. De kosten van de nieuwe regeling voor bedrijven lijken door de overheid namelijk onderschat te worden. Alleen al de tijd die werknemers zelf nodig hebben om hun kilometers te registreren moet gewoon meegerekend worden. Ook zijn er in sommige regio’s nauwelijks alternatieven voor de auto. De werkelijke kosten van de maatregel lijken daardoor hoger te liggen dan nu in de overheidsstukken is opgenomen. Hierdoor wordt ook  mogelijk de effectiviteit op de CO2-reductie overschat. Verschillende fracties stellen hier vragen over. 

Alle zakelijke kilometers al elektrisch per 2024?

De nieuwe regels staan verder ook op gespannen voet met plannen in de Tweede Kamer om al per 2024 van werkgevers te vragen om hun wagenpark (leaseauto’s) emissievrij te maken. Als elektrificatie van de zakelijke kilometers straks mogelijk ook verplicht wordt, hoe kunnen werkgevers met meer dan 100 man straks nog voldoen aan de doelen die we hebben met de registratieplicht (1 megaton CO2 reductie) vragen ze zich, net als de nodige kamerleden, af. Tot slot heeft de Kamer ook de nodige vragen bij het besluitvormingsproces zelf en de handhaving van de nieuwe maatregel. De landsadvocaat is nog niet geconsulteerd en ook het Raad van State advies ligt er nog niet, zo constateren diverse Kamerfracties.

Vervolg

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zal binnen drie tot zes weken alle gestelde vragen van een antwoord moeten voorzien. MKB-Nederland en VNO-NCW zetten zich er met de leden voor in dat het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met een werkbare regeling komt, desnoods later dan gepland. ‘Want zorgvuldigheid en werkbaarheid gaan voor snelheid,’ aldus de ondernemersorganisaties.  

Dit artikel is afkomstig van MKB Nederland en niet geschreven door FIAR.

    

Word nu ook deelnemer

Bent u producent of importeur van consumentenelektronica? Ontvang dan regelmatig een bericht vol kennis en inspiratie, met actuele thema’s, nieuws en aankomende bijeenkomsten.

deelnemer worden