FIAR verzoekt tot uitstel invoering aangescherpte cyber-beveiligingseisen voor draadloze radioapparatuur

FIAR heeft op 21 april jongstleden bij de Nederlandse experts in het Agentschap Telecom en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een verzoek ingediend tot uitstel van de invoering van de verplichte cyberbeveiligingseisen voor op internet aangesloten apparaten, wearables, speelgoed en apparatuur voor kinderopvang. De belangenbehartiger van importeurs van audio, imaging en tv deed dit op verzoek van Digital Europe, de Europese branchevereniging, omdat de geharmoniseerde normen niet op tijd worden gepubliceerd. Als het uitstel wordt ingewilligd hebben producenten voldoende tijd om hun producten aan te passen.

Smart Tv Security

Vanaf 1 augustus 2024 is de nieuwe Richtlijn radioapparatuur (2014/53/EU) van toepassing. De richtlijn is nodig omdat de Europese Commissie zorgen heeft over het huidige beveiligingsniveau van draadloze apparaten die in de Europese Unie worden verkocht. De cyberveiligheid, bescherming van persoonsgegevens en privacy van de gebruikers moet in de toekomst beter gegarandeerd worden. Met behulp van de nieuwe voorschriften moeten fabrikanten van draadloze apparatuur nu technische voorzieningen aanbrengen om het niveau van cyberbeveiliging van dergelijke apparatuur te verbeteren, voordat zij deze op de Europese markt brengen. Het gaat om apparaten die met het internet verbonden zijn, wearables, speelgoed en kinderverzorgingsapparatuur die onder het toepassingsgebied van de richtlijn radioapparatuur vallen.

Vertraging geharmoniseerde normen

Ondanks de enorme inspanningen van de Europese normalisatieorganisatie CEN/CENELEC is duidelijk geworden dat de geharmoniseerde normen niet in het Publicatieblad van de EU zullen worden opgenomen vóór de datum waarop de verordening van toepassing wordt. Na een formeel verzoek van CEN/CENELEC in december 2022 tot uitstel, raadpleegt de Europese Commissie momenteel de deskundigengroep voor radioapparatuur over de wenselijkheid van een dergelijke maatregel.

Digital Europe is groot voorstander van uitstel, zodat fabrikanten voldoende tijd krijgen om hun producten aan te passen aan de strengere eisen. Digital Europe heeft de vertegenwoordigers van de lidstaten in de werkgroepen Productconformiteit en Markttoegang en Privacy & Veiligheid dan ook gevraagd de verlenging te steunen. FIAR heeft gehoor gegeven aan dit verzoek en heeft de Nederlandse vertegenwoordigers binnen het Agentschap Telecom en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) om steun gevraagd voor een verlenging van de termijnen.

Er is aangedrongen op:

  • negen maanden extra voor CEN-CENELEC om geharmoniseerde normen aan de Europese Commissie te leveren (dus voor 30 juni 2024 in plaats van 30 september 2023)
  • uitstel van de invoeringsdatum van de gedelegeerde handeling RED met een jaar tot 1 augustus 2025.
Lees meer over de nieuwe Richtlijn radioapparatuur

Word nu ook deelnemer

Bent u producent of importeur van consumentenelektronica? Ontvang dan regelmatig een bericht vol kennis en inspiratie, met actuele thema’s, nieuws en aankomende bijeenkomsten.

deelnemer worden