Elbuco nieuwe deelnemer bij FIAR

Recentelijk heeft Elbuco zich aangesloten bij FIAR. Anne Bouk Swildens, Operations Director, en Luke Verhees, Supply Chain Manager, leggen in dit kennismakingsgesprek uit wat de voornaamste beweegredenen zijn om deelnemer te worden. Verder vertellen zij hoe de circulaire economie én de verandering in denkwijze van consumenten op dit moment de belangrijkste thema’s zijn binnen Elbuco.

Logo Elbuco

Een duurzame leasemaatschappij

Elbuco, voorheen bekend als Skala Home Electronics, is een bedrijf dat de focust legt op het leasen van verschillende producten, waaronder in audio, imaging en tv. Dit jaar bestaat Elbuco vijftig jaar en viert daarmee het succes van haar high service leaseconcepten. Persoonlijke aandacht, langetermijnrelaties en elkaar niet laten vallen in moeilijke tijden, dat zijn belangrijke kernwaarden binnen het bedrijf.  Iedereen gaat met elkaar om als familie en laat dát geen toeval zijn. Toen Hans Bolland, eigenaar van Elbuco, het bedrijf overnam van de toenmalige eigenaar, stond hij er nooit bij stil dat zijn familieleden zouden aansluiten bij het bedrijf. Zowel zijn zoon Stefan, inmiddels Algemeen Directeur, kreeg belangstelling voor het bedrijf en zo ook Stefans nicht Anne Bouk Swildens, die actief is als Operations Director.  

Anne Bouk is al tien jaar betrokken bij Elbuco en heeft haar roots in marketing. Ze is medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling van Elbuco. Daarvoor werkt ze nauw samen met collega’s waaronder met haar collega Luke Verhees, die al ruim zes jaar werkzaam is binnen het bedrijf. Als Supply Chain Manager is hij verantwoordelijk voor het creëren van een zo effectief en efficiënt mogelijke keten van goederen en diensten van de leverancier tot aan de eindklant. Hierbij wordt nauwlettend gekeken naar de levenscyclus van een product, van innovatie tot upcycling, hergebruik en recycling. 

Elbuco’s strategie voor de circulaire economie

Ongeveer negen jaar geleden zag Elbuco een verschuiving in de markt richting een circulaire economie en daarbinnen een verandering in de gedachte over het consumeren van goederen. Ze realiseerden zich dat het bezit van producten minder belangrijk werd dan het gebruik ervan en dat consumenten meer aandacht besteedden aan de levenscyclus van producten. Ook werden zij zich bewust van de toenemende e-waste en de groeiende behoefte aan circulaire oplossingen, waaronder het operationeel leasen van producten. Dit inzicht leidde tot een koersverandering voor het bedrijf.   Elbuco ziet zichzelf als een schakel in de keten die de levensduur van producten verlengt doordat producten altijd na de gebruiksperiode bij Elbuco terugkomen. Die producten worden na een grondige revisie opnieuw ingezet of grondstoffen worden heringezet en op een juiste manier verwerkt. “Bij Elbuco streven we ernaar om producten zoveel mogelijk opnieuw in te zetten en onderdelen te hergebruiken, zoals het vervangen van schermen of toetsenborden. Hierdoor kunnen we de maximale levensduur uit elk product halen, wat van cruciaal belang is om e-waste te verminderen en door ons abonnementsmodel bieden we onze eindklant optimaal gebruikersgemak.”, aldus Anne Bouk.

Anne Bouk en Luke benadrukken het belang van samenwerking binnen de branche en de voortdurende inzet voor het verlengen van de levensduur van producten. Dit samen met het repareren van kapotte onderdelen. “Wij zien de behoefte aan uniforme regelgeving en een gedeelde visie binnen de keten als manier om duurzaamheid en hergebruik van producten te bevorderen”, vult Luke aan.

Veranderd consumentengedrag: minder focus op bezit

Bij Elbuco realiseren ze zich maar al te goed dat de nieuwe generaties zorgen voor een kanteling in de markt. Zij ervaren momenteel behoorlijke problematiek in het kunnen financieren van een huis, laat staan de inboedel. Daarbij voelt Anne Bouk aan dat deze nieuwe doelgroep ook veel bewuster bezig met wat er écht nodig is in huis en minder gevoelig zijn voor het product zelf. “Ze kijken vooral naar de behoefte die vervuld moet worden merk ik en de uitkomst die een product hen biedt. Een televisie bijvoorbeeld. De ontwikkelingen qua technologie en beeldmaat stimuleert de behoefte om altijd het nieuwste van het nieuwste in huis te hebben. Binnen ons model hebben klanten de mogelijkheid om in die behoefte te voorzien zonder telkens de investering te moeten doen. Wij zetten de teruggekomen televisies weer opnieuw in voor een tweede leven bij klanten die minder waarde hechten aan de nieuwste technologieën. Bij een wasmachine draait het daarentegen veel meer op optimale werking, bij een mogelijk defect staat er binnen 24 uur en zonder kosten een vervangend product.” Daarom focust Elbuco zich op de behoefte van de gebruiker in het leaseplan dat afgenomen wordt. Hierdoor wordt het denken in hokjes losgelaten en komen creatieve oplossingen steeds meer naar boven drijven. Consumenten raken ook steeds meer bekend met deze manier van producten afnemen en daar is Elbuco dankbaar voor.

Waarom aansluiten bij FIAR?

Luke raakte geïnspireerd toen hij deelnam aan de APPLiA – FIAR Summit in 2021, dat plaatsvond in het Louwman Museum in Den Haag. Hier hoorde hij onder andere over de trends en ontwikkelingen in de markt en hoe deze in een vroegtijdig stadium gesignaleerd worden. Voor Elbuco ontzettend belangrijk. “Dat was voor mij een van de belangrijkste redenen om te zeggen: laten we deelnemer worden!”, vertelt Luke. Naast trends en ontwikkelingen is de circulaire economie een belangrijke pijler voor Elbuco. Een thema dat ook bij FIAR hoog op de agenda staat. Daarmee was de keuze dus makkelijk gemaakt.  Met de deelname aan FIAR wil Elbuco altijd op de hoogte te zijn van de meest actuele ontwikkelingen, zowel op nationaal als Europees niveau. 

Elbuco FIAR interview Anne Bouk Swildens
Anne Bouk Swildens
Elbuco FIAR Interview Luke Verhees
Luke Verhees

Word nu ook deelnemer

Bent u producent of importeur van consumentenelektronica? Ontvang dan regelmatig een bericht vol kennis en inspiratie, met actuele thema’s, nieuws en aankomende bijeenkomsten.

deelnemer worden