ACM komt met update Leidraad Duurzaamheidsclaims

In 2021 ontwikkelde de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een Leidraad Duurzaamheidsclaims om bedrijven te helpen bij het formuleren van duurzaamheidsclaims. Om deze actueel te houden hebben zij de leidraad onlangs aangescherpt. De nieuwe versie bevat wederom vijf vuistregels met praktische voorbeelden, die dit keer duidelijker en overzichtelijker zijn omschreven.  

Net Zero And Carbon Neutral Concepts Net Zero Emissions Goals A Climate Neutral Long Term Strategy Ready To Put Wooden Blocks By Hand With Green Net Center Icon And Green Icon On Gray Background.

Transitie naar een duurzame samenleving

Een van de belangrijkste uitdagingen van deze tijd is de transitie naar een duurzame samenleving. Om markten goed te laten werken voor alle mensen en bedrijven, nu en in de toekomst, dient de ACM als een onafhankelijke toezichthouder. Zij willen de juiste voorwaarden scheppen om de energietransitie en verduurzaming te bevorderen. Voor deze transitie is het maken en aanbieden van duurzamere producten essentieel. Niet alleen producenten en bedrijven spelen hierin een belangrijke rol, ook consumenten. Zij kopen immers de producten die worden aangeboden op de markt.  

Zichtbare groei

Er is een zichtbare groei in het aantal consumenten dat wil bijdragen aan een wereld die ook op lange termijn leefbaar is. Deze groep houdt de duurzaamheidsimpact van producten en diensten die zij aanschaffen steeds meer in hun achterhoofd. Met als positief gevolg: duurzamere keuzes (willen) maken.  

Aangescherpte vuistregels

Ondanks deze bereidwilligheid worden claims over duurzaamheid door de consument vaak als onbetrouwbaar gezien. Termen als milieubewust, klimaatneutraal een duurzaam zijn vaag en daarmee snel misleidend. Om het consumentenrecht te bewaken en om bedrijven te helpen met het formuleren van de juiste duurzaamheidsclaims heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de ‘Leidraad duurzaamheidsclaims’ aangescherpt. Met de ervaring die de ACM de afgelopen jaren heeft opgedaan zijn de volgende vijf vuistregels opgesteld:  

  1. Gebruik juiste, duidelijke, specifieke en volledige duurzaamheidsclaims 
  1. Onderbouw duurzaamheidsclaims met feiten en houd ze actueel 
  1. Maak eerlijke vergelijkingen met andere producten of concurrenten 
  1. Beschrijf toekomstige duurzaamheidsambities concreet en meetbaar 
  1. Zorg dat visuele claims en keurmerken behulpzaam zijn voor consumenten en niet verwarrend 

Belangrijk om te onthouden is dat de eerste twee vuistregels van toepassing zijn op alle duurzaamheidsclaims. De overige zijn extra eisen voor het gebruik van vergelijkende claims, claims over duurzaamheidsambities van bedrijven en visuele claims en keurmerken. 

Cateautje Hijmans van den Bergh, bestuurslid van de ACM zegt hier het volgende over: “Consumenten moeten erop kunnen vertrouwen dat duurzaamheidsclaims kloppen. Alleen dan kunnen ze een duurzamere keuze maken. Met deze vernieuwde leidraad bieden we ondernemers praktisch advies voor de formulering en onderbouwing van hun duurzaamheidsclaims. Juiste en duidelijke duurzaamheidsclaims zijn ook in het belang van bedrijven om een eerlijk speelveld te creëren.” 

Bron: https://www.acm.nl/system/files/documents/leidraad-duurzaamheidsclaims_0.pdf 

Word nu ook deelnemer

Bent u producent of importeur van consumentenelektronica? Ontvang dan regelmatig een bericht vol kennis en inspiratie, met actuele thema’s, nieuws en aankomende bijeenkomsten.

deelnemer worden