FIAR CE

Naleving mededingingswet

“iedereen wordt geacht de wet te kennen”


Deze vooronderstelling ligt aan de basis van ons rechtssysteem, maar de geldigheid van dit axioma wordt vaak betwijfeld.
In ieder geval dient u een aantal specifieke wetten waarmee u in uw werk in aanraking komt te “kennen”. Een van die wetten is de Mededingingswet van 1998.

Basisprincipe van deze wet is dat bedrijven niets mogen ondernemen om de mededinging (=concurrentie) te beperken.
Het doet niet ter zake hóe die mededinging beperkt wordt: geschreven contracten, maar ook mondelinge afspraken, veel-betekenende-blikken en notities op servetjes zijn verboden, indien daarmee wordt beoogd de concurrentie tussen bedrijven en hun merken te beperken.

Op dit basisprincipe worden slechts heel sporadisch uitzonderingen toegestaan (bijv. in geval van de prijs van dagbladen). Wel is er één meer uitgebreide uitzondering:
detaillisten mogen afspreken om kortlopende reclame-acties gezamenlijk te organiseren.

Wij noemen vier concrete situaties die u in de markt kunt tegenkomen.

1.      Nieuwe klanten en leveringsplichten
(Bijna) alle klanten zijn welkom, maar als u eenmaal een klant een aanbieding hebt gedaan en indien deze heeft geaccepteerd, kunnen we die klant nog maar moeilijk kwijtraken. Door het uitbrengen van een offerte of het versturen van prijslijsten kan een leveringsplicht ontstaan: indien de nieuwe klant ingaat op een offerte of bestelt naar aanleiding van een prijslijst, mag Haagtechno de levering van de goederen niet weigeren.
Het is dus zaak om vooraf het gewenste distributiekanaal (of het klantprofiel) te bespreken alvorens prospects te benaderen.
2.      Prijsafspraken (horizontaal of verticaal)
Horizontale afspraken zijn afspraken tussen leveranciers onderling. Verticale afspraken spelen zich af in de keten bijv. tussen een importeur en een detaillist.
Alle afspraken die op een of andere manier prijzen vastleggen of die de vrije prijsvorming belemmeren, zijn ten strengste verboden!
Dit impliceert dat er niets gedaan mag/kan worden tegen zgn. “onderbiedingen”.
3.      Marktverdelingen zijn verboden.
Een marktverdeling is bijvoorbeeld een afspraak, waarin wordt geregeld wie welke klanten mag benaderen of welk bedrijf in welk rayon mag opereren. (Er is wel een bekende uitzondering mogelijk: exclusieve distributie).
Dit betekent dat Hato een winkelier geen gebiedsbescherming kan geven en de winkelier dus ook niet bij ons kan klagen als er een concurrent zich bij hem in de buurt vestigt.
4.      Parallele importen ongemoeid laten
Het is een doodzonde om parallel geïmporteerde producten te discrimineren. Op deze producten zal in de regel gewoon garantie resp. service moeten worden verleend. Alleen indien ons bedrijf het model niet voert, dient de gebruiker te worden verwezen naar de oorspronkelijke importeur danwel zal het product naar het land moeten worden gestuurd waar het product oorspronkelijk is verkocht.
Evenmin is het toegestaan om klanten die ook zelf importeren op enige manier dwars te zitten. Dus gewoon producten, onderdelen en service blijven leveren.

Contact met FIAR CE

Stichting FIAR CE
mr. André Habets
De Baken 68
5231 HS 's-Hertogenbosch

Tel:      +31 (0) 73 511 62 07
E -mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.