FIAR CE

Taaleis voor commerciële garantiebewijzen?

Er wordt op dit moment ook nog steeds gewerkt aan een implementatiewetsvoorstel voor de Europese Richtlijn Tastbare Goederen. Deze geeft lidstaten de mogelijkheid om een taaleis in de wet op te nemen voor commerciële garantiebewijzen. De Autoriteit Consument en Markt adviseert om in de wet de verplichting vast te leggen om commerciële garantiebewijzen in het Nederlands op te stellen.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Directie Mededinging en Consumenten (CE-MC)

FIAR CE:

Consumenten elektronica zijn bij uitstek zaken die als voorbeeld worden genoemd als het over consumenten rechten gaat. Sinds het inwerking treden van de Wet Consumentenkoop in 1992 zijn de bedrijven in deze sector actief bezig met de correcte toepassing van de Nederlandse garantie regeling. Dit ondanks het feit dat zeker in de eerste periode onzekerheid bestond over de interpretatie van het open eind karakter van de wetgeving.

Vandaag voldoen bedrijven die consumenten elektronica op de Nederlandse markt brengen aan de wettelijke eisen voor consumenten recht, inclusief die met betrekking tot de garantieverlening.

Naast deze wettelijke garantie is er ook wel sprake van een zgn. commerciële garantie. Daarmee kan een aanbieder boven op de wettelijke regeling extra faciliteiten bieden aan consumenten. Daarmee hoopt de aanbieder de consument te overtuigen dat de aankoop van dat specifieke apparaat een goede beslissing is. Het is dus in de eerste plaats in het belang van de verkoper om deze aanvullende service over te brengen aan de aspirant koper. Dat impliceert dat de verkoper zelf de meest gerede teksten in de meest gelezen taal zal stellen.

Een taaleis aan commerciële garantie stellen is dan ook overbodig, omdat de ratio achter dit verschijnsel is de consument te informeren over extra service. Welke zin heeft het immers om bijvoorbeeld reparatie-aan-huis aan te bieden als de koper die service niet wordt aangeboden in een taal die hij of zij verstaat?

Het verlenen van commerciële garantie is geen wettelijke verplichting. Het is dan ook niet aan de Autoriteit Consument en Markt om hiervoor regels te stellen anders dan de algemene regel dat de consument niet misleid mag worden.

Een garantie wordt door de producent in vele talen bij het product bijgesloten of digitaal kenbaar gemaakt. Gezien het bijzondere karakter van de Nederlandse garantieregelgeving zou dat niet hoeven: de consument heeft rechten op basis van de wet ongeacht of er een garantiebewijs is bijgesloten.

Een taaleis voor iets wat niet nodig is leidt tot onnodige wetgeving. Tevens is het de vraag of dit tot de taken van de ACM behoort.

20 april 2020

Contact met FIAR CE

Stichting FIAR CE
mr. André Habets
De Baken 68
5231 HS 's-Hertogenbosch

Tel:      +31 (0) 73 511 62 07
E -mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.