FIAR CE

Wat is Fiar CE?

FIAR CE is de “Vereniging van Fabrikanten, Importeurs en Agenten op Radiogebied”,
de branchevereniging van leveranciers op het gebied van consumenten elektronica in Nederland en opgericht in 1929.

FIAR CE behartigt de collectieve belangen van de leden ten opzichte van overheid en politiek, consumentenorganisaties, pers en publieke opinie.
In 2016 zijn 28 bedrijven lid. Zij vertegenwoordigen gezamenlijk het overgrote deel van de markt.

Lidmaatschap van FIAR CE

Doel

De vereniging heeft ten doel de behartiging van de belangen van handel en industrie op het gebied van de elektronica in het algemeen en van de belangen, welke haar leden hierbij hebben, in het bijzonder.

Bestuur
Het bestuur bestaat momenteel uit                           

 B. (Barend) Ezechiels                       (Sony)                                           voorzitter

R. (Ron) Wille                      (Panasonic Netherlands B.V.)           lid

D. (Dennis) Kikke                 (TpVision)                                       lid

M. (Martijn) Lutgerink           (Samsung)                                      lid 


Leden
Leden kunnen zijn bedrijven op het gebied van consumentenelektronica die zich in het algemeen niet bezig houden met de verkoop aan particulieren anders dan via detailhandelskanalen.

Secretariaat
Het secretariaat van de vereniging is ondergebracht bij de directeur van de vereniging.
mr André L.M. Habets
De Baken 68
5231 HS ’s-Hertogenbosch           
T 073 511 62 07
EDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Taken
 • Platform voor leden door middel van het beleggen van algemene en bijzondere ledenvergaderingen waarin leden worden geïnformeerd over ontwikkelingen en waar zij informele contacten kunnen onderhouden met de managing directors van de leden. Het verzorgen van lezingen en het verspreiden van een nieuwsbrief
 • Coördinatie en verspreiding van marktinformatie en de mogelijkheden tot het deelnemen en/of organiseren van beurzen. Website http://www.fiar.nl/.
 • de FIAR CE Statistieken geven een uitstekend beeld van de markten (gratis voor leden)
 • Het verzorgen van een FIAR CE Knipseldienst (gratis voor leden)
 • Organisatie en financiering van inname en verwerking van afgedankte apparaten, voortvloeiend uit het besluit verwijdering wit- en bruingoed (FIAR CE benoemd het bestuur van de Stichting Bruingoed)
 • Advisering product gerelateerde energievraagstukken
 • Advisering met betrekking tot het opstellen van algemene voorwaarden
 • Advisering met betrekking tot algemene wettelijke regelingen zoals de wet consumentenkoop, de warenwet, de invoering van de Garantie Richtlijn in Nederland, etc.
 • Het volgen en verklaren naar de leden van bestaande Europese wetgeving en behartigen van de belangen van de industrie bij de totstandkoming van nieuwe regelgeving (WEEE Directive, RoHS Directive, Product Veiligheids Richtlijn, EuP Richtlijn –Energy Using Products)
 • Belangenbehartiging voor de bruingoedindustrie en daaruit volgende contacten met ministeries en andere brancheorganisaties, waaronder die van de detailhandel
 • Aanspreekpunt voor pers, overheid, maatschappelijke organisaties, waaronder de Consumentenbond, Digitenne, Stichting Thuiskopie, Stichting Interferentie en milieu-organisaties
 • Begeleiding van het Vergelijkend Waren Onderzoek van de Consumentenbond
 • Het managen van het verpakkingsdossier. (de FIAR CE is voorzitter van Stichting verpakkingen NonFood SVN).
 • Het volgen en verklaren van vraagstukken met betrekking tot veiligheid, waaronder mede te verstaan branden, mogelijk veroorzaakt door apparaten
 • Het onderhouden van de uniforme reparatie codering (IRIS)
 • Advisering bij geschillenbeslechting
 • Begeleiden van alle voorkomende ontwikkelingen die de belangen van de industrie in het algemeen en die van de leden van de vereniging in het bijzonder
 • Begeleiden van procedures met betrekking tot vergelijkend waren onderzoek en geschillenbeslechting dienaangaande

Actuele onderwerpen
 • Milieuaspecten : invoering besluit resp. regeling beheer elektrische en elektronische apparaten (BEA en REA); nieuwe batterijen wetgeving; nieuwe stoffenwetgeving, nieuwe verpakkingswetgeving (REACH en RoHS) Informatie en advies
 • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: de projecten van Consumentenbond, Greenpeace en Stichting Natuur & Milieu en de HIER Campagne
 • Marktmonitor: verbeteren GfK statistieken; FIAR CE statistieken
 • Marktvervaging: productie en distributie
 • Elektronicaplatform: onderzoek samenwerking andere branches en met retailorganisaties
 • Project Digitale TV / HDTV
 • Thuiskopievergoeding op blanco dragers (geheugenkaarten) en apparatuur.
 • Importheffingen op digitale camera's 
Contributie
De jaarlijkse contributie wordt vastgesteld op basis van het marktaandeel in het voorgaande jaar zoals vastgesteld door GfK:
>1% <4%              € 4.000

>4% <7%              € 8.000

>7% <10%           € 12.000

>10%                     € 16.000

Bij toetreding is er is een eenmalige bijdrage verschuldigd van € 2.300.

Contact met FIAR CE

mr. André Habets
De Baken 68
5231 HS 's-Hertogenbosch

Tel:      +31 (0) 73 511 62 07
E -mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.