FIAR CE

Relaties

Wecycle logo

INZAMELEN EN RECYCLING VAN ELEKTRISCHE APPARATEN EN VERLICHTING (E-WASTE)

Wecycle organiseert de inzameling en recycling van elektrische apparaten en energiezuinige verlichting (e-waste). Wecycle wil zoveel mogelijk e-waste inzamelen en werkt hiervoor samen met gemeenten, kringloopbedrijven, winkels, installateurs, kinderboerderijen en consumenten. Wecycle zorgt in opdracht van producenten en importeurs voor verantwoorde inzameling, garandeert recycling met een hoog milieurendement en rapporteert hierover aan de overheid. 

 

 

 stibat logo

INZAMELING EN VERWERKING VAN BATTERIJEN EN ACCU'S


De Stichting Batterijen verzorgt sinds 1 januari 1995 namens producenten en importeurs voor de inzameling en verwerking van afgedankte batterijen en accu's.

Producenten en importeurs dragen een klein bedrag af voor iedere batterij die zij op de Nederlandse markt brengen: de zogenoemde beheerbijdrage. Met deze bijdrage bekostigt Stibat het transport, de sortering en de recycling van lege batterijen. Ook de ontwikkeling van publiekscampagnes wordt uit de beheerbijdrage betaald.

Als een spin in het web zorgt Stibat ervoor dat alle partijen kunnen meewerken aan inzameling van lege batterijen. Bijvoorbeeld met informatie over wet- en regelgeving, een administratieprogramma en een ophaalservice voor afgedankte batterijen. Daarnaast zet Stibat campagnes op om het inzamelgedrag van consumenten positief te beïnvloeden.

Alle leden van FIAR zijn deelnemer van Stibat. Behalve de verplichting tot het betalen van de kosten, moeten ook batterijen of de verpakkingen daarvan resp. de gebruiksaanwijzingen aanduidingen bevatten die de gebruiker attent maken op de gewenste wijze van afdanking.

 

Afvalfonds logo

Bedrijven die verpakte producten op de markt brengen zijn wettelijk verplicht bij te dragen aan recycling. Het Afvalfonds Verpakkingen treedt op namens het verpakkende bedrijfsleven en heeft diverse taken. Deze taken worden gefinancierd vanuit de afvalbeheerbijdrage die verpakkende bedrijven betalen. Hieruit worden ook de kosten voor de inzameling en recycling van verpakkingen vergoed aan de gemeenten. In Nederland worden hoge recyclingpercentages gerealiseerd. De verpakkingsketens leveren daarmee een grote en actieve bijdrage aan het volledig circulair maken van de Nederlandse economie, die daarbij tot de Europese koplopers behoort.

Wat precies de verplichtingen van het verpakkende bedrijfsleven zijn, staat in het Besluit beheer verpakkingen 2014. De afspraken van bedrijfsleven, gemeenten en overheid, en de doelen die daaruit voortkomen, liggen vast in de Raamovereenkomst. Ook de taken en doelen van het Afvalfonds Verpakkingen komen voort uit de Raamovereenkomst.

Niet alle taken en doelen worden door het Afvalfonds Verpakkingen zelf uitgevoerd. Diverse activiteiten zijn belegd bij verschillende organisaties zoals Nedvang en Nederland Schoon. Verpakkingsketen BV (VPKT) zorgt voor de sortering en recycling van (kunststof) verpakkingen door contracten aan te gaan met nascheiders, sorteerders, recyclers, transporteurs en op- en overslagstations. En het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken geeft bedrijven advies over het verduurzamen van hun verpakkingen.

 

vlehan

 VLEHAN is de Nederlandse brancheorganisatie van fabrikanten en importeurs van elektrische huishoudelijke apparaten, grote en kleine. VLEHAN is actief lid van de Europese koepelorganisatie APPLiA.

Missie

VLEHAN is de deskundige belangenbehartiger c.q. ambassadeur en betrouwbare vraagbaak voor leveranciers van elektrische huishoudelijke apparaten in Nederland.

Daarnaast ondersteunt VLEHAN haar leden middels geselecteerde diensten en activiteiten op het gebied van bedrijfsvoering en business intelligence om daarmee waarde voor hen te creeren.

Als actief lid van de Europese koepelorganisatie APPLiA ondersteunt VLEHAN bovendien de ambitie van de industrie om innovatie en duurzaamheid te bevorderen.

 

nldigitalNLdigital is de branchevereniging van de ICT-sector. Met leden uit alle segmenten van de sector is NLdigital dé belangenbehartiger van de branche.

NLdigital beschikt over expertise en kennis om de leden de beste zakelijke kansen en hoogste kwaliteit dienstverlening te bieden.

 

 

smr

De Stichting Metalektro Recycling (SMR) is een onafhankelijke en non-profit productstichting die namens producenten/importeurs –meestal via de diverse brancheorganisaties- de realisatie en uitvoering van de wettelijke verplichte inzameling en recycling van elektr(on)ische apparatuur uitbesteedt aan Wecycle. Het gaat hier om diverse categorieën zoals: cv-ketels, boilers, naaimachines, elektr(on)isch speelgoed, medische apparatuur, meet- en regeltechniek, verkoopautomaten en elektr(on)ische muziekinstrumenten.


De SMR is hierbij: aanspreekpunt voor producenten/importeurs en brancheorganisatie, voorlichtingsbron, beheerder van de financiële middelen als voorziening voor de toekomstige verwerking, opdrachtgever aan de uitvoeringsorganisatie Wecycle, beheerder van de ontvangen verwijderingsbijdragen, contactpersoon van de diverse brancheverenigingen aangaande het verloop van de uitvoering van de wetgeving en overlegorgaan met andere productstichtingen over het te voeren beleid.

 

sveg

Stichting Verwijdering Elektrische Gereedschappen

Op 17 augustus 1999 is de Stichting Verwijdering Elektrische Gereedschappen (SVEG) opgericht op initiatief van de VIFEG (Vereniging Importeurs en Fabrikanten Elektrisch Gereedschap).

 Het doel van de stichting is:

  • Het organiseren van het inzamelen en verwerken van elektrisch en elektronisch gereedschap;
  • Opdrachtgever aan de uitvoeringsorganisatie Wecycle
  • Het bijstaan en adviseren van de deelnemers van de stichting;
  • Bij te dragen aan de ontwikkelingen en toepassingen van het Nederlands en Communautaire milieu- en afvalbeleid ten aanzien van elektrisch en elektronisch (tuin)gereedschap;
  • Het stimuleren van onderzoek, het verstrekken van adviezen ten aanzien van logistieke processen voor de verwijdering alsmede het verwerken van elektrisch en elektronisch (tuin)gereedschap, in het bijzonder in het licht van de uitgangspunten en de ontwikkeling van eco-efficiency.

 

lightrec

Energiezuinige lampen zijn goed voor het milieu, maar mogen niet worden afgedankt bij het gewone huisvuil. LightRec zorgt ervoor dat tl-buizen, spaar- en ledlampen en bijbehorende armaturen apart worden ingezameld en op een milieuverantwoorde manier worden gerecycled. LightRec geeft hiervoor opdracht aan de uitvoeringsorganisatie Wecycle


De oprichting van de stichting LightRec is een initiatief van de producenten en importeurs van energiezuinige verlichting in Nederland. Hiermee wordt collectief invulling gegeven aan een milieuverantwoorde inzameling en recycling van energiezuinige verlichting. Deelnemers van LightRec voldoen via de deelnemersovereenkomst automatisch aan de wettelijke verplichting om verkochte verlichtingsapparatuur en -armaturen aan het eind van de levensduur ook weer in te zamelen. 

LightRec zamelt zowel lampen in uit de consumentenmarkt als uit het professionele circuit. Consumenten brengen afgedankte lampen naar de gemeentelijke milieustraat, naar een winkel die lampen verkoopt of – in toenemende mate – naar een inzamelbox bij een supermarkt, bouwmarkt of elektronicazaak. Wecycle zorgt voor het ophalen en recyclen.

 

Digital europeDIGITALEUROPE is the leading trade association representing digitally transforming industries in Europe.

We stand for a regulatory environment that enables European businesses and citizens to prosper from digital technologies. We wish Europe to grow, attract and sustain the world’s best digital talents and technology companies.

Together with our members, we shape the industry policy positions on all relevant legislative matters and contribute to the development and implementation of relevant EU policies. Our membership represents over 35,000 businesses who operate and invest in Europe. It includes 74 corporations which are global leaders in their field of activity, as well as 40 national trade associations from across Europe.

 

Logo VPNDe Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland (VPN) is in 2011 opgericht en heeft ten doel:

Het behartigen van de belangen van de leden en de aan de leden verbonden producenten en/of importeurs voor zover deze belangen betrekking hebben op een goede invulling van producentenverantwoordelijkheid.

Het ten behoeve van producenten en/of importeurs die zijn aangesloten bij de leden van de vereniging het zoveel als mogelijk optimaliseren en standaardiseren van de inzamel- en recyclingsystemen (in de ruimste zin van het woord) van de leden van de vereniging.

Contact met FIAR CE

Stichting FIAR CE
mr. André Habets
De Baken 68
5231 HS 's-Hertogenbosch

Tel:      +31 (0) 73 511 62 07
E -mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.