FIAR CE

FIAR CE

 • Organisatie stichting FIAR CE

  Bestuur

  Frans A.W. Hoogervorst                       voorzitter

  Frank P. Rozenberg                              penningmeester & secretaris

  Ron E.  Wille

  Dennis Kikke

  Leon B. Dekker


  Secretariaat

  Het secretariaat van de stichting is ondergebracht bij de directeur van de stichting:
  mr André L.M. Habets

  De Baken 68

  5231 HS ’s-Hertogenbosch           
  T 073 511 62 07
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Deelnemers
  Deelnemers kunnen zijn bedrijven op het gebied van consumentenelektronica


  Lid van Digital Europe

  Lid van Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland (VPN)

  Lid van Nederlands Verbond van de Groothandel

  Het NVG heeft een samenwerkingsverband van de ondernemingsorganisatie VNO-NCW 

  Lid van NVMP Nederlandse vereniging Verwijdering Metalektro Producten

  Lid van het bestuur Afvalfonds Verpakkingen

 • Over ons

  FIAR CE RGB

  Stichting FIAR CE is de all round belangenbehartiger van de audio- en visual industrie.  

   

  Doel

  De belangen van handel en industrie op het gebied van elektronica in het algemeen en daarvan afgeleide producten en belangen, welke haar deelnemers hierbij hebben, in het bijzonder, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

   

  Dit doen wij door:

  Het organiseren van het inzamelen en verwerken van de in de Regeling Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur genoemde audio- en video apparatuur productcategorieën en het uitvoeren daarvan namens aangesloten deelnemers;

   Bij te dragen in de ontwikkelingen en toepassingen van het Nederlandse en Communautaire milieu- en afvalbeleid ten aanzien van consumentenelektronica in het algemeen en van audio- en video apparatuur in het bijzonder als ook de met het op de markt brengen van dergelijke apparatuur samenhangende milieu- en afvalwetgeving;

  Onderzoek te stimuleren en adviezen te verstrekken ten aanzien van logistieke processen voor de verwijdering van audio- en video apparatuur en van de verwerking ervan, in het bijzonder in het licht van de uitgangspunten en de ontwikkeling van Eco-efficiency, Ecodesign van zowel het product zelf als die van de verpakking daarvan en de zich daarin bevindende energiebronnen;

  Activiteiten in de breedste zin ondernemen gericht op bevordering van het door de deelnemers op de markt brengen van audio- en video apparatuur en het inzamelen en verwerken van audio- en video apparatuur in de afvalfase;

               

  All round belangenbehartiger

  De Stichting is daarmee feitelijk een all round belangenbehartiger van de audio- en visual industrie. Zaken die betrekking hebben op het ontwerp van apparaten zijn een belangrijk onderdeel van het concept Circulaire Economie. Tegelijkertijd dient een goede herwinning van materialen die na inzameling plaats te vinden. Het succes van die inspanningen is in belangrijke mate afhankelijk van de wijze waarop het product is ontworpen.

   

 • Stichting FIAR CE

  Stichting FIAR CE behartigt de belangen van de audio- en visual branche.  

  Dat zijn de belangen van handel en industrie op het gebied van elektronica in het algemeen en de daarvan afgeleide producten en in het bijzonder van de belangen, die haar deelnemers hierbij hebben. Zij werkt daarvoor samen met andere organisaties voor elektronicabranches.

  Het organiseren van het inzamelen en verwerken van de in de Regeling Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur genoemde audio- en video apparatuur productcategorieën en het uitvoeren daarvan namens aangesloten deelnemers;

  Bij te dragen in de ontwikkelingen en toepassingen van het Nederlandse en Europese regelgeving ten aanzien van consumentenelektronica in het algemeen en van audio- en video apparatuur in het bijzonder. Daarin speelt duurzaamheid een prominente rol.

  De Stichting stimuleert onderzoek en verstrekt adviezen aanzien van logistieke processen voor de verwijdering van audio- en video apparatuur en van de verwerking ervan. Uitgangspunten zijn de ontwikkeling van eco-efficiency, ecodesign van zowel het product en de bijgeleverde verpakkingen in energiebronnen.

Contact met FIAR CE

Stichting FIAR CE
mr. André Habets
De Baken 68
5231 HS 's-Hertogenbosch

Tel:      +31 (0) 73 511 62 07
E -mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.