FIAR CE

Wat is Fiar CE?

Stichting FIAR CE tracht de belangen van bedrijven in de audio en visual hardware branche te behartigen. De ruim 200 deelnemers zijn producenten en importeurs van beeld- en geluidapparatuur waaronder ook veel detailhandel.

Tot de aandachtsgebieden van de stichting behoren wettelijke regelingen die betrekking hebben op apparaten en de verpakkingen waar ze in zitten. Daarnaast zijn wij betrokken bij de vaststelling van de auteursrechtenheffing op apparaten die auteursrechtelijk beschermde werken kunnen opnemen. Een belangrijk deel van onze werkzaamheden betreffen de inzameling en verantwoorde verwerking van afgedankte apparaten. Overkoepelende thema’s zijn duurzaamheid en verantwoordelijkheid.

De stichting is aanspreekpunt voor overheid en politiek, consumentenorganisaties, pers en publieke opinie. 

Positie Detailhandel Nederland contractregels consumentenkoop

Detailhandel nederlandDetailhandel Nederland is nauw betrokken geweest bij de voorstellen over nieuwe Europese regels inzake consumentenkoop. Eén set heldere regels ten aanzien van non-conformiteit en remedies voor online en offline aankopen voor alle consumenten in de EU is wat ons betreft nog steeds het ideale scenario. Een geharmoniseerd systeem van regels, zal grensoverschrijdende e-commerce binnen de EU zal bevorderen. Dit is goed voor consument en winkelier.

Een garantiesysteem moet eenvoudig en duidelijk zijn

Statistieken tonen aan dat grensoverschrijdend verkopen in de EU achterblijven. En terwijl onze winkeliers in Nederland nu direct concurreren met grote online spelers van buiten de EU, heeft de voortdurende fragmentatie van regels binnen de EU een verlammend effect op ondernemers en consumenten die hierdoor niet kunnen profiteren van de potentiele efficiëntie en schaalvergroting van de Europese interne markt.

Aanpassing nodig van het Nederlandse garantiesysteem (leg die termijn van 2 jaar vast)

Nu een politiek akkoord over de maximale harmonie van contractregels inzake consumentenkoop onhaalbaar blijkt, moet Nederland zich beraden op het aanpassen van het Nederlands garantiesysteem. Het huidige systeem in Nederland met het recht op een deugdelijk product is 1) kostbaar in de uitvoering, 2) leidt tot slecht begrip onder consumenten over hun rechten (slechts 7% van de consumenten weet wat de garantietermijn in Nederland is!), 3) leidt tot onnodig veel geschillen, en 4) zet Nederlandse winkeliers op achterstand ten opzichte van Europese concurrenten als ze moeten onderhandelen met leveranciers van producten die slechts een regresrecht van 2 jaar willen aanbieden, omdat dit de termijn is die in 23 EU lidstaten vastligt. Hoog tijd dus om ook in Nederland een vaste termijn van 2 jaar garantie vast te leggen.

Termijnen: 2 jaar garantie, met maximaal 1 jaar omgekeerde bewijslast

Maar liefst 95% van de non-conforme producten wordt binnen 2 jaar teruggebracht, 2 jaar garantie volstaat dus. Een garantietermijn van 3 jaar is voor de detailhandel ook acceptabel (onder de voorwaarde dat de aard van het product dit toelaat).

Een langere omgekeerde bewijslast leidt tot meer ‘probeerclaims’ en kostbare geschillen. Het vaststellen van conformiteit is duur, consumenten accepteren niet het oordeel van verkoper, maar alleen van een onafhankelijke derde (dure geschillencommissies). 6 maanden omgekeerde bewijslast, zoals momenteel toegepast in 23 lidstaten, blijkt billijk en werkbaar. Uitbreiding naar een jaar is het maximaal haalbare. Voor dieren en planten moet een uitzondering gemaakt worden op een verlenging van de omgekeerde bewijslast.

Hoe langer een consument een non-conform product blijft gebruiken, hoe moeilijker het is om te bewijzen dat een defect wordt veroorzaakt door een non-conformiteit of door verkeerd gebruik door de consument van het product. We vrezen dat een verhoging van omgekeerde bewijslast tot een toename van onterechte claims van non-conformiteit zullen leiden. Dit zal een significante kostenverhoging tot gevolg hebben, niet alleen door de late vervanging van een product, maar vooral door het verplicht vergoeden van bijkomende schade veroorzaakt door de non-conformiteit van het product.

23 lidstaten hebben een garantietermijn van 2 jaar (zie onderstaande tabel). Nederland loopt voorop wat betreft het opleggen van een nationale kop op de garantietermijn. Dit ondermijnt de onderhandelingspositie van winkeliers ten opzichte van leveranciers. Grote leveranciers van merkfabrikanten behandelen de EU als één gebied en verkopen in elke lidstaat onder dezelfde voorwaarden met dezelfde termijn voor het verhalen van kosten in het geval van een non-conformiteit.

Garantietermijnen in de EU

garantietermijnen EU

[1] The trader and the consumer may agree that the lack of conformity has to be notified by the consumer within two months since he became aware of it. Wet betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen/Loi relative à la protection des consommateurs en cas de vente de biens de consummation (2004), see:

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a.pl?language=nl&caller=list&cn=2004090138&la=n&fromtab=wet&sql=dt=%27wet%27&tri=dd+as+rank&rech=1&numero=1

[1] See Article 126 of the Consumer Protection Act. However the existence of that rule was not formally notified to the EC.

[1] The Czech law indicates “the consumer has to contact the trader without undue delay after discovery of the defect “.Act No. 89/2012 Coll., the New Civil Code (“Nový občanský zákoník", and NCC).

[1] The Danish rules take as a starting point a free choice of remedy.  However, the seller has the possibility to heal the lack of conformity by way of repair or replacement.

[1] The Estonian rules take as a starting point a free choice of remedy.  However, the seller has the possibility to heal the lack of conformity by way of repair or replacement.

[1] S.I. No. 11/2003 - European Communities (Certain Aspects of the Sale of Consumer Goods and Associated Guarantees) Regulations 2003, http://www.irishstatutebook.ie/eli/2003/si/11/made/en/print

[1] Consumer has to notify within a reasonable time, according to Article 6.327 of the Civil Code No. VIII-1864 of 18th July 2000

[1] The consumer has to inform the seller about any non-conformity of the product within a “reasonable period” but since this period is not defined, it effectively means two years after the delivery. Under Art. L. 212-6, subparagraph 2 there is a second two-year time-limit for bringing an action to enforce a guarantee; it runs from when the consumer reported the non-compliance of the goods to the trader.

[1] Luxembourg takes as a starting point a free choice of remedy.  However, the seller has the possibility to heal the lack of conformity by way of repair or replacement.

[1] The Polish rules applying since December 2014 take as a starting point a free choice of remedy. However, the seller has the possibility to heal the lack of conformity by way of repair or replacement.

 

Nederlandse winkelier hebben het relatief moeilijk om regresrecht uit te oefenen tegen leveranciers

Een adequaat regresrecht voor winkeliers richting leveranciers is van groot belang. Als het consumentenbeschermingsniveau wordt verhoogd, zonder het regresrecht van de winkelier richting zijn leverancier goed te regelen, raakt de winkelier beklemd. Een winkelier kan immers niet instaan voor de non-conformiteit van een product dat zij/hij niet zelf op de markt heeft gezet. Als regresrecht wordt overgelaten aan lidstaten en alleen op nationale niveau wordt geregeld, krijg je een race naar de bodem via die lidstaat met de laagste bescherming van de winkelier.

Toeleveringsketens zijn zodanig grensoverschrijdend tegenwoordig, dat regresrecht ook geharmoniseerd en EU-breed moet worden geregeld, zeker nu geoblocking verboden gaat worden.

Internationale merken hebben monopolie en geven slechts 1 jaar dekking van garantie. (MIO, Apple, Nintendo, Sony Entertainment. Ofwel draagt handelaar de kosten van de extra jaren garantie, ofwel verkoopt de winkelier een product niet wat leidt tot verschraling van het aanbod en beperking van de concurrentie.

Levensduur van een product is moeilijk vast te stellen

Een product moet voldoen aan de verwachtingen die de consument ervan mag hebben. Met informatie over levensduur – vrijwillig of niet – worden verwachtingen gewekt bij de consument en zo ontstaat via de achterdeur weer een langere garantietermijn. Feitelijk kom er naast de fabrieksgarantie en de wettelijke garantie een derde garantie bij: “de verwachte levensduur”. De levensduur van een product is echter afhankelijk van het feitelijk gebruik en onderhoud door de consument (gaat een boormachine 3 jaar mee of 3.000 geboorde gaatjes?). Daarbij kan levensduur niet eenduidig – bijvoorbeeld in aantal jaren – worden aangeduid. Dit zal per product verschillen. Het is een onmogelijk om dit op begrijpelijk wijze op Europese schaal te organiseren en voor alle productvarianten; klimaat, onderhoud, gebruik zijn allemaal variabelen die van invloed zijn en verschillen binnen EU. Consumentenorganisaties hebben onvoldoende middelen om de aangeduide levensduur te testen (die testen zijn zeer kostbaar). De Nederlandse consumentenbond test daarom bijvoorbeeld alleen  een onderdeel van een stofzuiger op levensduur (inrolmechanisme snoer bijvoorbeeld). Kortom, het is niet te controleren en dus zeer vatbaar voor misbruik. De gebruiksduur is bovendien vaak aanzienlijk korter dan de technische levensduur: TV werkt nog goed, maar de techniek is achterhaald (en stroomverbruik vaak veel hoger dan van huidige TVs). Informatie over de levensduur is voor huisdieren en planten eigenlijk niet mogelijk.

Koppeling garantie aan levensduur leidt tot onnodige geschillen

De ervaring van de detailhandel met een geschillencommissie is dat veel geschillen gaan over garantie – na een periode van 2 jaar. Als garantie wordt gekoppeld aan levensduur, behouden we in Nederland deze eindeloze discussies, waarbij de consument overigens vaak in het ongelijk wordt gesteld. Het concept is te complex voor de gemiddelde consument en ondernemer.

Bovendien begint elke garantievraag met de vraag of er sprake is van (non-)conformiteit. Zaken met een kortere levensduur dan twee jaar zijn niet non-conform als zij voor het verstrijken van de wettelijke garantietermijn de geest geven. Levensduur hangt bovendien af van omgevingsomstandigheden, gebruik, onderhoud en belasting van het product.

De klant heeft het product normaal kunnen gebruiken tot moment van melden. Dat normale gebruik vertegenwoordigd een waarde in de zin van afschrijving, gebruiksgenot enzovoort. Het is immers niet redelijk om aan het einde van de verwachte levensduur nog dezelfde remedies aan te moeten bieden als aan het begin. Formeel mag dit echter niet verrekend worden, waardoor een substantieel risico op misbruik en ongerechtvaardigde verrijking ontstaat. Dit is een onderwerp wat zich bij uitstek leent voor commerciële garanties.

Consumenten kennen de wettelijke garantieregels eerder en beter bij een gefixeerde wettelijke garantietermijn, zo blijkt uit EU-onderzoek[1].

table 13 

Zie onderstaande conclusie uit uitgebreid onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie naar consumentenrecht in de EU:

“It shows that, when it comes to the length of the legal guarantee period, 47% of EU consumers correctly know the period applying in their country. In the 5 EU countries with a longer/unlimited period (i.e. UK, IE, SE, NL and FI), the share of correct replies ranged from a mere 4% in IE to 19% in SE. Indeed, in NL, FI and SE a third of consumers chose 2 years as their reply, whereas in IE and UK most respondents thought that the legal guarantee period was merely 1 year long. These data confirm the findings of the earlier 2015 study on legal and commercial guarantees[1]. “

“Between 34% and 43% of consumers considered two years as a reasonable length for the legal guarantee for household electrical appliances, electronic and IT devices. On average 13% of the responding retailers considered that having the two years legal guarantee period for distance and face to face sales would lower costs compared to the status quo. This share is significantly higher for retailers in Member States where the length of the guarantee period is currently longer.[2]

 

Alhoewel het dus op papier lijkt alsof consumenten in Nederland een hoger beschermingsniveau genieten, blijkt in de praktijk dat de consument in Nederland door de onduidelijkheid van de regels, deze rechten minder uitoefent. Een heldere en eenvoudige garantietermijn zal er toe leiden dat consumenten ook beter op de hoogte zijn van hun consumentenrechten en naar alle waarschijnlijkheid dan ook beter deze rechten kunnen uitoefenen.

 

[1] "Consumer market study on the functioning of legal and commercial guarantees for consumers in the EU", Final report, December 2015, Figures 17 to 19, p. 41-43, http://ec.europa.eu/consumers/consumer_evidence/market_studies/guarantees/index_en.htm.

[2] In Sweden, Finland, UK and the Netherlands, the share was 38%, 35%, 20% and 14% respectively.

[1] http://ec.europa.eu/consumers/consumer_evidence/market_studies/docs/legalguaranteesfinal_report_en.pdf

----------------------------------------------------------------------------

 

Detailhandel Nederland is de spreekbuis van de winkeliers van Nederland en stelt zich ten doel de belangenbehartiging van de detailhandel in Den Haag en Brussel te optimaliseren en te versterken. In de Nederlandse detailhandel werken ruim 800.000 mensen in 100.000 winkels. Hiermee is de detailhandel de grootste private werkgever in Nederland. De omzet van de detailhandel bedroeg in 2017 ruim 105 miljard.

Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met Sr Adviseur Europese Zaken Margriet Keijzer: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., T: +32(0)497 404831

Hier de download als pdf document 

Contact met FIAR CE

Stichting FIAR CE
mr. André Habets
De Baken 68
5231 HS 's-Hertogenbosch

Tel:      +31 (0) 73 511 62 07
E -mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.